Over Vrienden van AAD

De Vrienden van AAD

Vrienden van AAD steunt de activiteiten van de stichting AAD van waaruit men werkt aan de totstandkoming van samenwerking tussen ziekenhuizen over de hele wereld door kennisbruggen te bouwen. Het doel van deze kennisbrugprojecten is het uitwisselen van kennis op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

 

De Stichting

Momenteel steunt de stichting Vrienden van AAD de bouw vanuit Stichting AAD aan meerdere kennisbruggen met het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP), in het bijzonder ook de ‘medische’ en ‘verpleegkundige’ kennisbrug Spoedeisende Hulp (SEH). Daarbij worden de voorbereidingen getroffen voor een steuncampagne om een ‘verpleegkundige’ kennisbrug AZP-breed in Suriname. Recent is de stichting AAD begonnen met de voorbereidingen voor een kennisbrug voor Wijkzorg in samenwerking met het medisch centrum van de Phenikaa Universiteit in Vietnam. Zodra dit kennisbruginitiatief een vervolg krijgt wordt vanuit de stichting Vrienden van AAD ook hier een steuncampagne opgestart.

Vrienden van AAD

 Postbus 94
 6850 AB HUISSEN
 Nederland
 +31 6 57 48 04 10
 info@stichting-aad.nl

 

 KvK: 59448881

Follow us on social media!